Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1716 5579 500
Reposted fromJustVicky JustVicky viaTheEvexe TheEvexe
8687 d836 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaTheEvexe TheEvexe
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viaTheEvexe TheEvexe
9535 9899
4884 3258
Reposted fromnyaako nyaako
4887 0dd7
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
4888 c488 500
Reposted fromnyaako nyaako
Generalnie uważam, że zamiast dziesięciu szalejących za Tobą frajerów lepiej jest mieć jednego, ale normalnego i kochającego faceta
Reposted fromcasas casas viaskrzydlo skrzydlo
Z wszystkich spraw, którymi się martwimy: 40% nigdy się nie zdarzy, 35% wyjdzie lepiej niż nam się wydaje, 15% można zmienić niewielkim kosztem, a na 8% i tak nie mamy wpływu
Reposted fromszszsz szszsz viaskrzydlo skrzydlo
Marta Streng
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
9543 2f0c
Reposted fromwstawaj wstawaj viayouknowmebetter youknowmebetter
3070 8b7c 500
Reposted fromsoftboi softboi viayouknowmebetter youknowmebetter
9869 c162
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viagoaskalice goaskalice
0844 b839
Łódź
Reposted frommagnes magnes viatakemecoco takemecoco
3216 c875 500
seks w wielkim mieście2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viatakemecoco takemecoco
2287 19c2
Reposted fromrisky risky viatakemecoco takemecoco
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl